Стартира проектът „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

Стартира проектът „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“
Община град Добрич получи финансиране по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

В партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г.Ст. Раковски“, в периода 15 септември - 30 юни 2024 г. ще бъдат реализирани множество дейности с деца, ученици и родители. 


Назначените четирима образователни медиатори по проекта ще участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на допускане на вторична сегрегация. Несегрегираната среда ще допринесе за качествено образование, по–добро овладяване на българския език, излизане от традиционната за общността среда.


На 18 септември на работна среща, инициирана от д-р Емилия Баева – зам. – кмет „Хуманитарни дейности“ и общинския екип за управление на проекта с директорите на партньорските образователните институции, е изготвен График за провеждане на родителски срещи. Обсъдени са предстоящите за реализация дейности и сроковете им за изпълнение. 


В рамките на проекта, през октомври, 177 деца, обхванати в задължителното предучилищно образование  и ученици до VII клас ще получат безплатни ученически пособия.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+