Община Добричка се сдоби с електрически автомобил

Автомобилът е закупен с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд

Община Добричка се сдоби с електрически автомобил

Община Добричка закупи нов електрически автомобил. Стойността на автомобила е в размер на 44 089 лв.с включен ДДС, от които 24 089 лв. са заделени от Общинския бюджет, а 20 000  лв. са осигурени от Националният доверителен Екофонд.


Това е първият електрически автомобил в автопарка на община Добричка.  Предвидено е да обслужва общинската администрация.