79 години от Деветосептемврийския преврат през 1944 година

Днес се навършват 79 години от извършването на Деветосептемврийския преврат през 1944 от политическите сили в Отечествения фронт

79 години от Деветосептемврийския преврат през 1944 година

В ранните часове на 9 септември офицери, минали на страната на Отечествения фронт, извършват държавен преврат. Армейски части, начело с Танковата бригада, заемат ключовите пунктове в София – Министерство на войната, Министерство на вътрешните работи, пощата, телеграфа, радиото, гарата.


Правителството на Константин Муравиев е арестувано. По Радио София е обявен съставът на първото правителство на Отечествения фронт с министър-председател Кимон Георгиев. Партизаните слизат от планините и вземат властта.