Доброволци почистват Дуранкулашкото езеро днес

Желаещите да се включат в екоиницативата трябва да бъдат между 8:30 и 9:00 на пазара в центъра на село Крапец

Доброволци почистват Дуранкулашкото езеро днес

Денят ще започне наблюдение на птици и запознаване с дейността на опръстенителния лагер. След това доброволците ще се разпределят по различни точки, които са силно замърсени.


Влажна зона е изключително значима за Крайморска Добруджа, тъй като е защитена местност. Опазват се над 260 вида застрашени от изчезване животни, риби, птици и растения. Вследствие на интензивното къмпингуване и риболов в района, бреговете на блатото са силно замърсени.

Повод за акцията е международната традиция "Дунавско почистване", която се провежда по поречието на реката.