Вносителите на селскостопански продукти да спазват условията на ЕС за добри практики в земеделието настоява министър Кирил Вътев

Днес се проведе среща между министрите на земеелието Кирил Вътев след срещата на земеделските министри на България, Румъния, Полша, Словакия и Унгария

Вносителите на селскостопански продукти да спазват условията на ЕС за добри практики в земеделието настоява министър Кирил Вътев

Земеделските министри на петте държави остават единни в позицията си в защита на конкурентоспособността на земеделските производители в ситуацията на сериозни смущения на пазара на селскостопански продукти. 
Те са обсъдили възможностите за подобряване на транзита на украински земеделски продукти през коридорите на солидарността. Обект на дискусиите са били и възможните мерки, които да бъдат предприети, за да се осигурят справедливи правила на конкуренция за фермерите в ЕС и страните кандидатки, включително удължаването на ограничителните мерки за вноса и след 15 септември.

Министър Вътев подчертава, че с цел честна конкуренция на общия пазар е важно вносителите на селскостопански продукти да спазват условията, които изпълняват фермерите в ЕС за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и добри земеделски практики.

Българският министър на земеделието и храните допълва колко е важно коридорите на солидарността да продължат да действат дългосрочно, за да се осигури транзит на украинските земеделски стоки към страните, в които те са нужни. 

Министрите на земеделието на петте страни членки подчертаха, че подкрепят Украйна и ще продължат да помагат на страната. Те се обединиха около обща позиция, която се очаква да бъде представена на Съвета по селско стопанство и рибарство на 25 юли т.г. в Брюксел, но окончателната позиция на България ще бъде формулирана от Министерски съвет.