Област Добрич става част от мрежата на регионите "Три морета"

Област Добрич става част от мрежата на регионите "Три морета"
Добрич прие предложението от воеводство Люблин, Полша за присъединяване на Добричка област към Мрежата на регионите на инициативата „Три морета“

Областният управител Здравко Здравков свика и проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Добрич, в изпълнение на чл. 50, т.2 от Правилника, свързана функцията да приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.


Участие в работата на заседанието взе и заместник областният управител Атанас Дучев. Пред присъстващите членове на Съвета Здравко Здравков изложи накратко резултатите от участието си в Икономическия форум в рамките на Конгреса на местните власти на инициативата „Три морета“, провела се през месец май т.г. в Полша.


В резултат на установените от областния управител на Добрич контакти в Областна администрация Добрич постъпи писмено предложение от воеводство Люблин, Полша за партньорство. Предложението е одобрено и е гласувано „за“ присъединяване на област Добрич към Мрежата на регионите на инициативата „Три морета“.


Предстои решението на Областен съвет за развитие да бъде представено пред Министерски съвет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+