31 май - Световен ден без тютюн

31 май - Световен ден без тютюн
Темата на Световния ден без тютюн 2023 г. е „Отглеждайте храни, а не тютюн“

Всяка година на 31 май по инициатива на Световната здравна организация (СЗО/1987 г.) се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и насърчаване на ефективни политики за намаляване въздействието от употребата на тютюн.


Целта на кампанията е да насърчи правителствата да прекратят субсидиите  за отглеждане на тютюн и да използват спестяванията, за засаждане на алтернативни хранителни култури, както


и да повиши осведомеността на населението относно алтернативното производство на култури и начините, по които тютюневата индустрия се намесва в опитите за заместване на отглеждането на тютюн с устойчиви култури.


В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.


Данните от Националния център по обществено здраве и анализи, включени в доклада от Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Р. България, 2020 г. посочват, че 39.4% от възрастното население употребява тютюн, като делът на мъжете е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи - мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.


Основната част от анкетираните пушачи употребяват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари вкъщи (44.7%). В заведенията 36.5% от анкетираните употребяват тютюневите продукти. Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.


По повод Световния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Добрич организира провеждането през целия месец май на информационна кампания и мероприятия на територията на областта:


Скринингова кампания за измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с апарат (Smoker lyzer);


Провеждане на интерактивни обучения с демонстрация на „Пушещ макет“ и „Пушеща кукла с модел на 7-месечен плод“, за графична илюстрация на замърсяването на развиващото се бебе;


Обучения с презентация на тема: „Войната на заместителите“ – за въздействието на тютюнсъдържащите продукти и електронните нагреваеми устройства върху човешкия организъм;


С цел формиране на отрицателно поведение към тютюнопушенето за най-малките са осигурени образователни книжки „Ако животните можеха да говорят…“, „Оцвети и помисли“;


По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене, учениците от четвърти клас на СУ „Климент Охридски“, гр. Добрич рисуват на тема: “Защо животните не пушат?”, награден фонд за отличилите се, е осигурен от РЗИ-Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+