Съдбата на дърветата по центъра попадна отново в дискусията на общинските съветници на Добрич

Съдбата на дърветата по центъра попадна отново в дискусията на общинските съветници на Добрич
Общински съветници и граждани на Добрич отправиха своите въпроси в залата

В дебатите около финансовите параметри на ремонта на центъра в залата на Общинския съвет отново попадна и темата за дърветата и какво ще се случи с тях при реализирането на ремонтните дейности.


Нели Николаева от Инициативния комитет в защита на здравите дървета по центъра зададе въпрос в залата дали този нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда като инфраструктурен инвестиционен проект за урбанизирано развитие и дали не е заобиколено изискването на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич, когато за един обект включително и подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, това да се подложи на ОВОС. В случая, според нея, се говори за 160 дървета. Нели Николаева попита и какво означава подмяната на едно дърво. Тя изрази надеждата си, че гражданите, загрижени за дърветата, са в помощ на общината и призова местната власт да разбере техните притеснения.


Председателят на Общинския съвет Добрич Нивелин Радичков обърна внимание, че ще бъде извършено обследване на дърветата и едва тогава ще се вземе решение какво ще се прави с всяко едно от тях, като премахнати ще бъдат само болните дървета.


Арх. Коларова, част от екипа автори на проекта за ремонт на центъра, посочи, че изнесените в медиите данни за броя на предвидените за премахване или подмяна дървета, са неточни и подвеждащи. Тя подчерта, че в конкурсния проект никъде не са записали еднократна подмяна на дърветата. Те са заложени за поетапна подмяна. 


Общинският съветник от ДПС арх. Нежля Амди-Ганева също попита колко дървета са заложени за подмяна или изсичане според идейния проект. Арх. Коларова отговори, че и в идейния, и в техническия проект, е заложен максимален брой липи, които подлежат на подмяна и те са 64. Посочени в проекта са и забележки, че това е максималният брой и след направено допълнително обследване с резистограф тази бройка търпи корекция, след като се вземе окончателно решение от страна и на възложителя. 


Припомняме, че на 24 май кметът на Община Добрич Йордан Йорданов заяви пред медии, че комисия от експерти, граждани от Инициативния комитет, проектанти и други ще извършат обследване на дърветата по центъра, като здравите няма да бъдат премахвани.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+