715 безработни в областта са започнали работа през април

715 безработни в областта са започнали работа през април
672 от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар

През април 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 808 работни места, като тези на първичния пазар са 800. Най-много работни места предлагат сферата на хотелиерството и ресторантьорството, както и преработващата промишленост. 


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в Добричка област е 2 826, с 418 лица по-малко спрямо март 2023 г. 


В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 893, със 196 лица по-малко спрямо предходния месец (1 089). Равнището на безработица в града е приблизително 2,0%, като отчита спад спрямо предишния месец с 1,3%.


През април в трудова заетост са устроени 91 младежи до 29 години, както и 16 продължително безработни лица. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+