Възможно е връщането временно на старата транспортна схема в Добрич заради поредица от проблеми

След като жители на Добрич изпратиха жалби до Общината и написаха стотици коментари в социалните мрежи по отношение на новата транспортна схема, местната власт търси варианти за излизане от ситуацията

Възможно е връщането временно на старата транспортна схема в Добрич заради поредица от проблеми

Нуждата от нова транспортна схема в Добрич беше изключително обоснована и тя имаше поставени пред себе си няколко основни цели – да се покрие по-добре територията на града и автобусните линии да бъдат максимално удобни за жителите, както и да се увеличи процентът на ползващите градския транспорт, с цел облекчаване на трафика и постигане на по-чиста градска среда.


Дали обаче настоящата схема, която функционира в Добрич от 1 май, наистина изпълнява поставените й цели?! Стотици са вече споделените коментари в социалните мрежи с мнения на жители на областния център, които споделят поредица от проблеми. Според тях новите линии са неудобни, част от тях са прекалено заобиколни и изискват твърде много време за придвижване, немалка част от спирките са поставени на кръстовища, без да има обособено подходящо място както за изчакване на пътниците, така и за безопасно спиране на автобусите, за някои от кварталите придвижването до центъра е затруднено през седмицата, а през почивните дни си е направо невъзможно. Гражданите сигнализират и за това, че големи автобуси минават по малки и непредвидени за такива размери превозни средства улици в града, с което вместо да облекчават, те затрудняват движението, липсва и точно разписание със спирки, номера на автобусите и времето им на пристигане на дадената спирка и др.

На фона на всички тези сигнали за проблеми кметът на Община Добрич Йордан Йорданов заяви, че е издал вътрешна заповед, според която очаква подробен доклад за ситуацията от хората, на които е делегирал отговорността по въвеждането на новата транспортна схема – зам.-кмета Росица Йорданова и директора на Общинското предприятие „Градски транспорт“ Катя Петкова. Докладът трябва да е готов в сряда, 10 май, и според описаните проблеми в него той ще прецени какви да бъдат решенията и последствията.

„Новата транспортна схема трябва да облекчава и да подпомага хората на нашия град, а не да ги затруднява. Искам да видя какви са пропуските. След като получа доклада, съответно ще има и действия, а може и последствия“, категоричен е Йорданов. Според него два са хипотетичните варианти за действие пред общината – първият е да се върне временно предишната транспортна схема, за да се доразработи новата, а вторият е да се обсъди как настоящата може да бъде променена, за да се подобри ефективността й. „В стремежа си да направим нещо добро, моето притеснение е да не би да сме ощетили хората“, посочи още Йордан Йорданов.

По отношение на новите спирки и избраните за тях места кметът Йорданов уточни, че той е получил уверението от отговорните за процеса, че те са добре обозначени и обезопасени, че на тях има необходимата информация, но се оказва, че действителността е малко по-различна. Затова и той е готов за пълни промени, тъй като не може да позволи да се създават условия за неудобство или възникване на пътно-транспортни произшествия. „Аз също получавам сигнали за такива спирки и мога да уверя всички, че това няма да остане по този начин и ще предприема съответните действия“, заяви кметът Йорданов. Разминавания са се получили и по отношение на информационната кампания за новата транспортна схема и листовки не са били раздавани, независимо че Общината беше поела този ангажимент. „Всеки по веригата, който има вина, би следвало отговорно да си понесе последствията“, категоричен е още Йордан Йорданов.

Окончателното решение какво предстои да се направи с новата транспортна схема ще бъде взето след представянето и анализирането на доклада на зам.-кмета Росица Йорданова и Катя Петкова.