ОДМВР Добрич ще съдейства на хората без валидни документи да гласуват

ОДМВР Добрич ще съдейства на хората без валидни документи да гласуват
В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:


В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;


При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.


За издаване на удостоверение е необходимо:


Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или РУ за дните от 28 март 2023 г. до 01 април 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 април 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за графика на работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Добрич.


Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.


В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде в ОДМВР – Добрич или във всяко РУ/участък към РУ, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.


Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.


Удостоверението се издава, за да послужи само пред СИК и е валидно за изборния ден на 2 април.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+