От архивите на Галерията: художникът Христо Каварналиев

По повод 60-годишнината на Художествената галерия в Добрич, нейният екип представя любопитни исторически факти от културния живот на града, известни личности и художници, допринесли за развитието на изобразителното изкуство и галерийната дейност

От архивите на Галерията: художникът Христо Каварналиев

След връщането на Южна Добруджа в пределите на България по силата на Крайовската спогодба, българските власти са ангажирани с възстановяване на гражданските институции.
Една от първите е читалище „Йордан Йовков“. През януари 1941 г., със съдействието на читалището в града е поканен художникът Христо Каварналиев (1892-1951), който участва в изложба по повод освобождението на Добруджа.


Художникът Христо Каварналиев


 "Рибари"

 

„През 1926 г. той представя голяма самостоятелна графична изложба в прочутата в цял свят Третяковска галерия. Новаторски като експресионистичен стил и интересни по съдържание, графичните произведения предизвикват интерес и са изцяло откупени за колекцията на Третяковската галерия.“


"Подготовка за риболов"

 

След топлия прием в града Каварналиев открива втора изложба през 1943 г. по повод 25 години творческа дейност. Изложбата съдържа картини на части от цялото българското крайбрежие, включваща пейзажи от добруджанския бряг, Калиакра, Балчик, серия от Македония. Името на Христо Каварналиев стои сред имената на най-бележитите представители на маринистиката.


"Буря в морето"


"Скалист бряг"


"Пейзаж от Балчик"


"Балчик с гемия"

(По материали от книгата на Мария Паскалева „История на Художествена галерия – Добрич“ и архива на галерията)