Изминалата 2022 година се отличава с висока натовареност на Административния съд Добрич

Председателят на Административния съд Добрич съдия Красимира Иванова представи отчета за дейността му за 2022 година

Изминалата 2022 година се отличава с висока натовареност на Административния съд Добрич

Натоварена и с все по-увеличаващ се обем от работа година са изпратили от Административния съд Добрич. В края на 2022 година е попълнена и петата бройка с назначаването на съдия Ивелина Велчева. При проведеното годишно атестиране всички съдии са получили оценка отличен, посочи съдия Красимира Иванова. 
Разгледаните дела през годината са 1024, от които 770 са приключени със съдебен акт. Общият брой на постъпилите дела през 2022 е 803 - 513 първоинстанционни и 290 касационни. И в двата вида дела се наблюдава увеличение.   

Основният показател за качеството на работата на съда са решените в едномесечен срок дела – 198 и в тримесечен – 270. Общо 460 дела са били заършени в тримесечен срок, което е над 60% от общия брой. 

Продължава затруднението с назначаването на вещи лица по делата. Делата са с разнообразен предмет и намирането на съответен специалист в много от случаите забавя разглеждането им. Трудно се намират специалисти геодезисти, архитекти, хуманни и ветеринарни лекари, а се получава нужда и от други специалисти. 

Увеличен е броят на делата, заведени по жалби срещу принудителни мерки по Закона за движение по пътищата, както и делата по Кодекса за социално осигуряване, в резултат на отказа за отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст. 

По предмет от касационно административно наказателните дела най-голям брой са делата по жалби срещу ИААИ, следвани от делата по Закона за движение по пътищата и срещу Инспекцията по труда. 

В сравнение с предходните пет години натовареността на съда по щат е най-висока. Действителната натовареност е също най-висока. 

През изминалата 2022 година всеки от съдиите в Административния съд е приключил между 180 и 200 дела. 

За трета поредна година в Административния съд се провело и обучение на стажант-юристи. Продължила е и работата по образователната програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Лекции са били проведени с учениците от СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Климент охридски“, СУ „П. Р. Славейков“ и ЧГ „Райко Цончев“ в Добрич. 

Председателят на Административния съд Добрич Красимира Иванова благодари на всички съдии и служители за техните усилия, които са спомогнали за положителната оценка за работата на съда, а у гражданите са създали усещането за доверие в дейността на Административния съд.