Започва рехабилитацията на път, свързващ областите Силистра и Добрич

Със средства на Оперативната програма „Региони в растеж“ ще бъде рехабилитиран 9.5 км от път III-2077 Каблешково - Межден в област Силистра

Започва рехабилитацията на път, свързващ областите Силистра и Добрич

Третокласният път е най-пряката пътна връзка между общинските центрове Дулово и Тервел и свързва областите Силистра и Добрич. Осигурява и достъпа на населените места до първокласния път I-7 Силистра - Шумен, по който преминава транзитното движение между ГКПП „Силистра – Кълъраш“ и АМ „Хемус“. Участъкът, който ще се ремонтира, започва при границата с област Добрич /11-ти км/, преминава през село Межден и завършва на 50 м от кръстовището с път I-7 Силистра – Шумен /при км 20+564/. Проектът предвижда изпълнението на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, полагане на асфалтова настилка, възстановяване на банкетите и откосите, подобряване на отводняването чрез почистване на съществуващите водостоци и отводнителни окопи, както и изграждането на нови, полагане на хоризонтална маркировка, пътни знаци и мантинели. В с. Межден се планира изграждане на колекторна система, подмяна на водопровод, нови тротоари, бетонови бордюри, оформяне на зелени площи, изграждане на рампи пред гаражни входове, оформяне на рампи за хора в неравностойно положение и обособяване на джобове за контейнери за битови отпадъци. Ще се ремонтира едно голямо съоръжение - 9-метров мост, преминаващ над дере в близост до границата с област Добрич.
Строително-монтажните работи са възложени на „Автомагистрали - Черно море“ АД. Договорът е на стойност 6 481 649,88 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца от откриването на строителната площадка.