75% са регистрираните сгради в режим етажна собственост в Добрич

75% са регистрираните сгради в режим етажна собственост в Добрич
Градът ни е сред общините с добра резултатност в този процес, съобщават от местната администрация.


До този момент документи са подали три четвърти от живеещите в 2 000 сгради или входове, подлежащи на регистриране. Община Добрич стартира кампания за регистрация на останалите 25% от жилищните блокове, чиито собственици не са поели инициатива за изпълнение на задълженията си по Закона за управление на етажната собственост.

 

За нерегистриралите се от общината ще бъде определен управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, преди да изтече крайния срок – 26 юли 2012г. Няма райони или квартали в Добрич, откъдето да не са подадени заявления, навсякъде се отбелязва активност и тези 25% изоставащи не са струпани на едно място.

 

Засега няма желаещи в града да се регистрират като сдружение на собствениците, всички предпочитат по-лесния документално вариант на общото събрание. Той обаче не позволява кандидатстване по общински и европейски програми за финансиране за обновяване на сградата.

 

Според Закона за управление на етажната собственост, проекти в министерствата и общината могат да подават само сдружения. Образци на документите за регистрация на етажната собственост - заявление, книга на собствениците и др. се предлагат на сайта на община Добрич, както и в Центъра за услуги и информация.

 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+