80% от постоянните комисии в ОС са подкрепили проекта на „Проектанско бюро Албена“ за нов център

80% от постоянните комисии в ОС са подкрепили проекта на „Проектанско бюро Албена“ за нов център
Това стана ясно по време на първата за годината редовна сесия на Общинския съвет на Добрич

С решението се дава съгласие Кметът  да започне преговори  за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор с класираните на първите три места от Международното жури в обявения през миналата година конкурс за нова визия на центъра на Добрич.


Препоръчва  на кмета, при избора на изпълнител да вземе под внимание становищата на Постоянните комисии на ОбС, както и мнението на гражданите, изразено в проведеното онлайн допитване.


По предложение на Павел Павлов в решението бе записано кметът да информира Общинския съвет за резултатите от проведената  процедура по Закона за обществените поръчки.


Докладната записка беше приета с 21 гласа. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+