Естакадата на нос Шабла ще бъде довършена

Естакадата на нос Шабла ще бъде довършена
Maritime.bg
Прогнозната стойност на проекта е 2 500 000 млн. лв (без ДДС), парите ще бъдат осигурени от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

От обществена поръчка, подадена през изминалия декември става ясно, че проектът за естакадата при нос Шабла е възобновен. Този път срокът за изпращане на оферти и заявления за участие е 6 февруари. 


Пристанищното съоръжение при нос Шабла е от особена важност за определяне на държавните граници в морските пространства между Република България и Република Румъния. 


Възстановяването на съоръжението е започнало през 2014 г., след проведена обществена поръчка за инженеринг. За обекта има одобрени инвестиционни проекти, като от Главния архитект на община Шабла е издадено разрешение за строеж. 


Към момента конструкцията на естакадата е изпълнена до км 0+353. Това включва изпълнени пилоти, монтирани напречни ригели и надлъжни греди. Елементите на парапета са монтирани като временна предпазна мярка. 


Съгласно проекта остава да бъдат изпълнени следните строително-монтажните работи:


•изграждане на  конструкцията на съоръжението от км. 0.+353 до км. 0.+415;


•изграждане на: настилка, тротоари, електромонтажни работи, отбивно съоръжение, моряшки стълби, монтаж на парапетите и почистване на строителната площадка от строителните дейности след завършване на обекта.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+