Днес е Световният ден на почвата

Днес е Световният ден на почвата
В България почвата се губи най-вече заради ерозия. Според специалисти близо 46% от земеделските земи са с риск от водна ерозия, а 24% с риск от ветрова ерозия. Неустойчивите земеделски практики, замърсяването, климатичните промени, изсичането на горите и урбанизацията са проблеми и в нашата страна.


През 2013 година Общото събрание на ООН взима решение ежегодно да се отбелязва Световния ден на почвата на 5 декември. Така от следващата година  се отдава заслуженото значение на почвата като един ограничен и невъзобновим природен ресурс. Отчита се и фактът, че неината деградация расте заплашително в световен мащаб, заради все по-интензивното й използване и урбанизацията.


В честванията на деня на почвата се призовават да вземат участие всички заинтересовани страни, които включват освен всички международни, национални и регионални организации, така и всички правителствени и неправителствени организации, както и частния сектор. В инициативата могат да участват и всички напълно доброволно. В основата й са заложени опазването и устойчивото използване на почвените ресурси на всички нива (научно-технически, инвестиционни и консултантски).


Днес Световния ден на почвата се чества в над 150 страни по света. Всяка една от тях признава важността на почвата в борбата със световния глад и недохранването. Според специалисти близо 1/3 от почвите в световен мащаб са деградирали вследствие на ерозия, замърсяване, изчерпване на органични и хранителни вещества, окисляване и други пагубни процеси, причинени от неустойчиви практики в управлението на земите. 1/4 от световното биоразнообразие живее под земята. Тези организми, наред с корените на растенията, задвижват цикъла на хранителните вещества, подкрепят надземното биоразнообразие, повишават способността на почвата да поема въглерод и по този начин се запазва плодородието на почвата и я предпазват от превръщането й в пясък и глина. Почвите съхраняват и филтрират водата и така подобряват устойчивостта при суша и наводнения.


На европейско ниво близо 200 хиляди квадратни километра с загубени безвъзвратно за земеделско ползване, като икономиката търпи годишни загуби, изчислени в милиарди евро.


Информация: agrocalculator.bg


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+