ОбС на Добрич прие на първо четене Наредба за гробищните паркове

ОбС на Добрич прие на първо четене Наредба за гробищните паркове
Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община гр. Добрич ще бъде гласувана на следващата сесия. А съветниците имат седмица време да внесат предложения за корекции на текстовете.


Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община гр. Добрич  урежда основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на Добрич, управлението, ползването и поддържането на гробните места.   С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.


По време на дебата станя ясно, че е внесено искане към администрацията в гробищния парк да бъде изградена урнова стена. Директорът на  ОП “Обреден дом“ обясни, че в момента урните се полагат в съществуващите гробни места.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+