Планови прекъсвания на електрозахраването на 18 ноември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 18 ноември

В периода 16.11.2022 - 18.11.2022 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дуранкулак - ул.1, ул. 2, ул. 14,ул. 15, ул. 8, ул. 7, ул. 17, ул. 15 и пресечките около тях.
В периода 14.11.2022 - 18.11.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево, с. Северци, с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Черна, с. Крагулево.

В периода 14.11.2022 - 18.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Полк. Дяково, с. Благовец, с. Добрин.

В периода 15.11.2022 - 18.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Поп Григорово.

В периода 17.11.2022 - 18.11.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Спасово.

На 18.11.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Прилеп, с. Дебрене, ВяЕц Еко Енерджи с. Дебрене; БОЛКАН ЕКО ТУРС ЕООД - с. Прилеп; ИЛКО МАРИЯНОВ МИТКОВ - овцеферма с. Дебрене.

На 18.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Дончево: част от ул. Трета и част от техните пресечни.

На 18.11.2022 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: административна сграда на „ЕСО“ ЕАД на бул. „25 Септември“ 66.

В периода 18.11.2022 - 22.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нейково; обект на ВиК Изключванията ще бъдат само в делнични дни.