Фотоконкурс на тема „Оперативна програма Региони в растеж обновява и вдъхновява-покажи ни най-добрите обекти от товя град“

Фотоконкурсът е обяваен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Идеята е гражданите от цялата страна да открият и покаж със снимки проектите по програмата, с които се обновяват и модернизират градовете.

Фотоконкурс на тема „Оперативна програма Региони в растеж обновява и вдъхновява-покажи ни най-добрите обекти от товя град“

Снимките трябва да показват как чрез финансирането от Оперативната програма градът, в който живеем  се е променил,  защо се гордеете с него и го подкрепяте, за да има по-добро бъдеще и европейско развитие. Фотосите могат да включват обновени обекти на културната, туристическата, образователната, социалната, здравната и пътна инфраструктура, обновените паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни площадки и центрове, реновирани здравни заведения, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места.
Големината на снимките трябва да е между 2 MB и 6 MB.  Конкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г., включително.