Над 120 000 са безработните у нас през третото тримесечие

Над 120 000 са безработните у нас през третото тримесечие
В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 18.7%, съобщават от Националния статистически институт


От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 54.7% - със средно, и 30.9% - с основно или по-ниско образование.


През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица са близо 70000. А около 20000 търсят първа работа.


През третото тримесичие на 2022г. заетите лица у нас са 3 215.6 хил., от които  1 717.6 хил. мъже и 1 498.0 хил. жени. В сравнение със същия период на миналата година  броят на заетите лица се увеличава с 2.6%.  През третото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в секторите услуги, индустрия, в селското, горското и рибното стопанство. Над 2 200 000 са работещите в частния сектор, а  632 400-в обществения.


Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 114.6 хиляди.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+