Деца и пенсионери на седянка в Каварна

Седянката е днес от 11.30ч. в Клуба на пенсионера „Радка Чаушева”

Деца и пенсионери на седянка в Каварна

Традиционният  ритуал ще  бъде пресъздаден от пенсионери и ученици от IIIБ клас от СУ”Стефан Караджа”. Ще бъдат представени седенкарски песни, игри и разкази от групите за автентичен фолклор към клуба с ръководител Ивайло Василев, както и няколко занаята като плетене, предене, чепкане на вълна и шиене.