9 октомври - Световен ден на пощите

Целта на този ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните.

9 октомври - Световен ден на пощите

На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Първият известен пощенски документ е намерен в Египет и датира от 255 г. пр. Хр. Но дори и преди това пощенските услуги са съществували на почти всички континенти, били са поети от куриери, обслужващи крале и императори.