27 септември - Световен ден на туризма

27 септември - Световен ден на туризма
Мотото за тази година е "Преосмисляне на туризма"

Изборът на датата съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно десетгодишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към Обединените нации – 27 септември 1970 година.


Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора.


Туризмът играе ключова роля за насърчаване на социалното общуване и ни кара да съхраняваме и пазим националното и световното наследство. Световният ден на туризма се чества във всяка държава, която се стреми да развие и усъвършенства този бранш.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+