Открива се ловният сезон на пернати

Открива се ловният сезон на пернати
Със заповед на ид. изпълнителния директор на ИАГ Филип Ковашки е определена датата за откриването на новия ловен сезон през 2022 г.

Откриването на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще е на 13 август (събота), съобщи НЛРС-СЛРБ.


В заповедта на директора на ИАГ се подчертава, че групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Групово ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час прели изгрев и един час след залеза на слънцето.


Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.


Норми за отстрел:


Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД):


пъдпъдък – до 15 бр.;


гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;


гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;


горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.;


Необходимо е да се засили контрола срещу използването на забранени средства и методи за ловуване, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, ППЗЛОД и приложение 4 на Бернската конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания.


Да се спазват установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т. ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, пише още в Заповедта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+