Днес е международният ден на младежта

Днес е международният ден на младежта
Инициативата има за цел да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към техните постижения и принос в обществото

12 август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН през декември 1999 г. и се отбелязва официално от 2000 година.


Инициативата има за цел да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към постиженията и приноса им за политическото, социално-икономическото и културното развитие на глобално, национално и местно ниво.


На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младежите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот.


В България празникът се чества от 2007 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+