Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Добричко

Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Добричко
Училищата от областта още могат да назначат​ начални учители, преподаватели по английски език и в целодневна форма на обучение от програма “Нов път в преподаването"​ на “Заедно в час”.

Всички общински и държавни училища от област Добрич още могат​ да назначат прецизно подбрани и съвременно обучени учители от програма “Нов път в преподаването”, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.


Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора да се връщат към учителската професия. Повишеният брой кандидати прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са подготвени за работа в контекста на съвременното образование.​


Според директори, кандидати, които формално отговарят на критериите за назначение в училище, не винаги имат правилните нагласи, мотивация и подготовка, които са водещи за успеха на един учител и неговата добавена стойност за учениците.


Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява “Заедно в час” за учителите в своята програма ”Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство.​


За област Добрич “Заедно в час” има подготвени учители:


в начален етап и в целодневна форма на обучение в начален етап;


по английски език;


и в целодневна форма на обучение в прогимназиален етап.


За да се запознаят подробно с кандидатите, директорите трябва да подадат заявките си за нови учители от "Заедно в час" на сайта​ https://zaednovchas.bg/schools/.


Освен методиката на преподаване на предметите в начален етап, участниците в програма “Нов път в преподаването”, които се квалифицират за преподаватели в начална степен, преминават и през специална подкрепа за прилагането на социално-емоционално учене (СЕУ) в класната стая. Учебният план се базира на рамката на Световната банка за развитие на социално-емоционални умения при деца и тийнейджъри. Развитието на тези умения помага на учениците да разбират и контролират по-добре емоциите, мислите, поведенията и импулсите си. Те се учат как да създават позитивни взаимоотношения, да вземат отговорни решения и да преследват значими за тях цели.​


Всички участници в програмата залагат още на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации.​


Учителите от “Нов път в преподаването” преминават през специално разработени обучения, практическа работа с ученици, менторска подкрепа, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства.​ Всички обучения са съобразени с държавните образователни изисквания.​


Програмата включва и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които се оценяват високо от директорите на училищата партньори в ситуацията на дистанционно обучение. Всичко това са предимства, от които се възползват и училищата, в които учителите започват работа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+