Свободни работни места в Добрич на 4 август

Свободни работни места в Добрич на 4 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Главен счетоводител, образование - Висше / Икономика (Сетоводство)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (История)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация)            1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Математика         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика           1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ - Английски език)          2


Педагогически съветник, образование - Висше / Психология (магистър)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Физически науки (Учител по физика)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)               1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология),Висше / Филология (Руска филология)           1


Учител, теоретично обучение, образование - Висше / Хранителни технологии (Инженер в хранително-вкусовата промишленост)1


Машинен оператор, гладене в пералня, образование - Основно2


Пакетировач, образование - Основно2


Общ работник, образование - Основно1


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, образование - Основно (шофьор "СЕ" категория),Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория)2


Производител, обувки (ръчно), образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно5


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование10


Общ работник, образование - Основно,Средно1


Пазач-портиер, образование - Основно,Средно1


Оператор, дестилиране на спиртни напитки, образование - Основно,Средно1


Сезонен работник, горското стопанство, образование - Основно,Средно / Горско стопанство5


Машинен оператор, шиене на обувки, образование - Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Продавач-консултант, образование - Средно2


Асистент, офис, образование - Средно2


Крупие, образование - Средно2


Куриер, образование - Средно2


Оператор, производство на акумулатори, образование - Средно5


Чистач/ Хигиенист, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Продавач-консултант, образование - Средно3


Обслужващ, магазин, образование - Средно1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ, заварчик)1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно1


Електротехник, поддръжка на сгради, образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника),Средно (ел.техник и огняр)1


Електромонтьор, образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно (техническа специалност),Основно2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (шлосер),Основно (шлосер)1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно5


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор "Д" категория)1


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно19


Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно1


Транжор, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Колач, животни, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Работник пълнене на колбаси, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Животновъд, образование - Средно,Основно1


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно1


Пиколо, образование - Средно,Основно2


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно          1


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно             1


Общ работник, образование - Средно,Основно            1


Машинист, еднокофов багер, образование - Средно,Средно / Растениевъдство и животновъдство          1


Филиал Балчик


Помощник-готвач, образование - Основно          2


Водач, селскостопански машини, образование - Средно          1


Пазач, образование - Средно            2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+