Свободни работни места в Добрич на 1 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 1 август

ДБТ - Добрич
Главен счетоводителОбразование Висше / Икономика (Сетоводство)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / История и археология (История) 1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ - Английски език) 2

Педагогически съветник Образование Висше / Психология (магистър) 1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Физически науки (Учител по физика)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (Българска филология) 1

Работник, кухня Образование Основно 1

Общ работник Образование Основно1

Пакетировач Образование Основно 2

Машинен оператор, гладене в пералня Образование Основно 2

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Образование Основно (шофьор "СЕ" категория),Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория)2

Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 10

Пазач-портиерОбразование Основно,Средно 1

Оператор, производство на акумулаториОбразование Средно5

Куриер Образование Средно 2

Крупие Образование Средно 2

Чистач/ Хигиенист Образование Средно 1

Асистент, офисОбразование Средно2

Продавач-консултант Образование Средно 3

Продавач-консултант Образование Средно 1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно 1

Технически сътрудник Образование Средно 1

Обслужващ, магазинОбразование Средно1

Машинен оператор, хлебни изделияОбразование Средно3

ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2

Електротехник, промишлено предприятиеОбразование Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно 1

Електротехник, поддръжка на сгради Образование Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника),Средно (ел.техник и огняр) 1

Електромонтьор Образование Средно / Електротехника и енергетика,Средно (техническа специалност),Основно 1

Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1

ЗаварчикОбразование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно2

Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (шлосер),Основно (шлосер)1

Машинен оператор, шиене на облекла Образование Образование Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно 5

Работник, поддръжка на пътища Образование Средно / Строителство 2

Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "Д" категория) 1

Шофьор, тежкотоварен автомобил Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 1

Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 20

Работник пълнене на колбаси Образование Средно / Хранителни технологии,Основно 3

Колач, животниОбразование Средно / Хранителни технологии,Основно 3

Транжор Образование Средно / Хранителни технологии,Основно 3

Пиколо Образование Средно,Основно 2

Работник, товаро-разтоварна дейност Образование Средно,Основно1

Бояджия, промишлени изделияОбразование Средно,Основно 1

Общ работник Образование Средно,Основно 1

Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно1

Машинист, еднокофов багер Образование Средно,Средно / Растениевъдство и животновъдство1

Филиал Балчик

Помощник-готвач Образование Основно 2

Водач, селскостопански машини Образование Средно 1

Пазач Образование Средно 2