Община Добрич ще поеме дългосрочен дълг за ремонт на централната градска част

Община Добрич ще поеме дългосрочен дълг за ремонт на централната градска част
Очаква в понеделник да бъде обявен конкурса и представено заданието, а ремонтните дейности да започнат през 2023 година.

Общинските съветници на Добрич днес приеха предложението да бъде поет дългосрочен дълг в размер на до 12 милиона лева за реализиране на инвестиционния проект за нов градски център на Добрич.  Срокът за усвояване е до 3 години от подписване на договора, а срокът на погасяване е до 15 години. Източниците на погасяване са бюджетни средства, генерирани собствени приходи и/или обща изравнителна субсидия и целеви трансфер за капиталови разходи. 


Кметът на Добрич Йордан Йорданов представи кратка фактология на това, което се е случило от 2009/10 година до сега, включително многобройните писма за компрометирани участъци и напукани плочи по пешеходната зона. 


Част от параметрите на заданието, по което ще се изготвят проектите бяха представени от архитект Явор Панев. „За да го има един конкурс, той трябва да има много ясно задание. Всички неща, които днес цитирахме - за мразоустойчивостта, за устойчивостта на настилката при преминаване на автомобили, възможността за температурните цикли, са заложени в заданието и ще бъдат системно залагани при следващите процедури. Във фазата на концепция за развитие на целия център на Добрич, изрично залагаме тези критерии. Тези 12 милиона са включени към идейния проект. Ние говорим за цялостна концепция на развитие, защото в крайна сметка всеки според своята черга се разгръща. Конкурсът е международен и анонимен, което означава, че изискването тази концепция да бъде приложена в идейния проект е пряко свързано, но все пак е заложено и отново е повторено. Искаме плочките да бъдат износоустойчиви, да имат различните цикли на замразявано и размразяване“ – каза той и допълни, че се очаква в понеделник да бъде обявен конкурсът за проект на нова визия на центъра.  След приключване на подбора на проекти, ще бъдат представени три, от които ще бъде избран този, по който ще се работи.  


По време на дебатите възникнаха  въпроси и предложения от общинските съветници. Иво Пенчев предложи гражданите да имат думата в избора на проекта за нов център. 


Арх. Емилия Добрева предложи изборът на проекта, по който ще продължи разработването на технически и работен проект, да стане с решение на Общинския съвет. „Усвояването на кредита да става на етапи, съгласувани по дейност и размер с Общинския съвет, като започнем от етапа за разплащане на средства за организация, провеждане на конкурса и подбор на участниците, втори етап – изготвяне на технически и работен проект и стойността му и вече третия – съгласуване за изпълнение. 30% авансово плащане, след което междинни по 20% и окончателното плащане да бъде  след като се произнесе техническият надзор и издаване разрешителното за строеж. Това ще покаже, че проектът е читав и подлежи на реализация“ – заяви тя. Предложенията й бяха приети от кмета на Добрич. 


Съветниците приеха предложението за поемане на дългосрочен дълг с 24 гласа „за“ и 0 „против“ и 10 „въздържал се“. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+