Община Добричка отпусна по 500 лева на танцови и певчески групи за участие в празници и фестивали

Община Добричка отпусна по 500 лева на танцови и певчески групи за участие в празници и фестивали
По 500 лева отпусна Община Добричка на читалища и самодейци за участие в празници и фестивали в страната. Сумата е за покриване на част от транспортните разходи.

Групата за автентичен фолклор и танцов състав „Цветни ритми” към НЧ „Д. Минчев”,с. Паскалево, участва в деветото издание на Празника на хляба във Велико Търново. 


Певческата група за автентичен фолклор при НЧ „Захари Стоянов”, с Овчарово и Фолклорната група „Каралезки славеи” при НЧ „Просвета” в с. Царевец ще вземат участие в Националния фолклорен събор „Богородична стъпка” в Сара Загора на 27 и 28 август.


В общинския фолклорен събор „От Тимок до Вита” в с. Черни Вит, Тетевен, ще се представят певческата група при НЧ „Искра” в с. Врачанци, НЧ „Г.С.Раковски”, с. Златия, 


Самодейният колектив на с. Ведрина ще вземе участие в Националния фестивал „Песни в полите на Балкана”, а певческата група при НЧ „Просвета” в с. Плачи дол ще се представи във фолклорния фестивал „Ехо в родния край – Георги Горелски” в с. Търнава, Бяла Слатина. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+