Свободни работни места в Добрич на 19 юли

Свободни работни места в Добрич на 19 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Главен счетоводител, образование - Висше / Икономика (Сетоводство)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - "Висше / Математика (Учител по математика, математика и физика, физика),Висше / Физически науки (Учител по математика, математика и физика, физика)"          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика            1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Педагогика (Техника и технологии)            1


Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане               1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Физически науки (Учител по физика)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология),Висше / Филология (Руска филология)1


Работник, кухня, образование - Основно1


Общ работник, образование - Основно1


Помощник-готвач, образование - Основно (помощник готвач)5


Общ работник, образование - Основно,Без образование10


Пазач-портиер, образование - Основно,Средно1


Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно3


Оператор, производство на акумулатори, образование - Средно5


Чистач/ Хигиенист, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Технически сътрудник, образование - Средно1


Трудов посредник, образование - Средно1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Администратор, хотел, образование - Средно1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Продавач-консултант, образование - Средно1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ, заварчик)1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Техник, строителство и архитектура, образование - Средно / Строителство1


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно1


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно21


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5


Образователен медиатор, образование - Средно,Висше2


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно1


Пиколо, образование - Средно,Основно2


Общ работник, образование - Средно,Основно1


Животновъд, образование - Средно,Основно1


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно1


Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2


Работник, кухня, образование - Средно,Основно3


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1


Машинист, еднокофов багер, образование - Средно,Средно / Растениевъдство и животновъдство1


Филиал Балчик


Пазач-портиер, образование - Начално2


Помощник-готвач, образование - Основно2


Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно3


Гладач, образование - Основно3


Пазач, образование - Средно2


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+