Свободни работни места в Добрич на 12 юли

Свободни работни места в Добрич на 12 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Главен счетоводителВисше / Икономика (Сетоводство) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Математика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVВисше / Педагогика (НУПЧЕ) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVВисше / Педагогика (НУПЧЕ) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Педагогика (Техника и технологии) 1


СчетоводителВисше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Философия1


Общ работникОсновно 1


Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 5


Общ работникОсновно,Без образование10


Общ работник, промишлеността Основно,Начално 5


Машинен оператор, миячна машинаОсновно,Начално 2


Общ работникОсновно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати Основно,Начално,Без образование 20


Камериер/камериерка Основно,Средно 4


АнкетьорОсновно,Средно 5


Пазач-портиерОсновно,Средно 1


Шивач Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Камериер/камериерка Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделияСредно 3


Продавач-консултант Средно 3


Машинен оператор, запечатване Средно 3


Трудов посредник Средно 1


Продавач-консултант Средно 1


Пощенски раздавач (пощальон) Средно 2


Продавач-консултант Средно 1


ПтицевъдСредно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Огняр Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР) 1


Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1


Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1


ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Работник, поддръжка на пътища Средно / Строителство 2


Техник, строителство и архитектураСредно / Строителство 1


Шофьор, автобус Средно / Транспортни  услуги,Средно 21


Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни  услуги,Средно 1


БарманСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Помощник-готвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Камериер/камериерка, хотелСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


ГотвачСредно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Носач-товарач, стоки Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на пластмасаСредно,Основно 2


Работник, товаро-разтоварна дейност Средно,Основно 1


Образователен медиатор Средно,Основно,Висше / Педагогика1


Шофьор, автокран Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1


Водач, селскостопански машини Средно / Растениевъдство и животновъдство1


Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Филиал Балчик


Пазач-портиерНачално 3


Гладач Основно 3


Машинен оператор, пералня/перачница Основно3


Помощник-готвач Основно 2


Пазач Средно 2


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+