Свободни работни места в Добрич на 6 юли

Свободни работни места в Добрич на 6 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше (Образователна и научна степен)7


Ръководител, компютърен кабинет Образование Висше / Информатика и компютърни науки (Педагогическа правоспособност) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Математика 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика 1


Педагогически съветник Образование Висше / Педагогика (Педагогическа правоспособност) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Педагогика (Природни науки) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Образование Висше / Педагогика (Техника и технологии) 1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (БЕЛ) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (БЕЛ) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Филология (Българска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Руска филология - магистър) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- НЕ) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази  Образование Висше / Философия 1


Общ работник Образование Основно1


Технически сътрудник Образование Основно 1


Образователен медиатор Образование Основно1


Помощник-готвач Образование Основно (помощник готвач) 5


Общ работник Образование Основно,Без образование 1


Общ работник Образование Основно,Без образование 1


Общ работник Образование Основно,Без образование 10


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално 5


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 4


Анкетьор Образование Основно,Средно 5


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно 2


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Продавач-консултант Образование Средно 1


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Машинен оператор, хлебни изделияОбразование Средно 3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Птицевъд Образование Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1


Шивач Образование Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно 1


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство 1


Работник, поддръжка на пътища Образование Средно / Строителство 2


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 21


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Камериер/камериерка, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 8


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Работник, товаро-разтоварна дейност Образование Средно,Основно 1


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на пластмаса Образование Средно,Основно 2


Шофьор, автокран Образование Средно, Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран) 1


Готвач Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Филиал Балчик


Гладач Образование Основно 3


Машинен оператор, пералня/перачница Образование Основно 3


Помощник-готвач Образование Основно 2


Пазач Образование Средно 2


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Образование Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+