Свободни работни места в Добрич на 1 юли

Свободни работни места в Добрич на 1 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Педагогическа правоспособност)    1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Математика    1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)     1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)      1 


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика)        1


Педагогически съветник, Образование - Висше / Педагогика (Педагогическа правоспособност)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас , Образование - Висше / Педагогика (Природни науки)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Педагогика (Техника и технологии)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)             1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Филология (Българска филология)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Руска филология - магистър)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- НЕ)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Философия      1


Общ работник, Образование - Основно         1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник готвач)     5


Общ работник, Образование - Основно,Без образование        10


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно,Начално         2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Начално             5


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно,Начално,Без образование       20


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно             4


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно2


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Шофьор, куриер, Образование - Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Средно / Строителство       2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно     8


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          5


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)        5


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Основно          1


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно       1


Шофьор, автокран, Образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)        1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)         2


Филиал Балчик


Гладач, Образование - Основно         3


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно         3


Помощник-готвач, Образование - Основно         2 


Пазач, Образование - Средно        2


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно         2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+