Свободни работни места в Добрич на 30 юни

Свободни работни места в Добрич на 30 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Ръководител, компютърен кабинет Образование Висше / Информатика и компютърни науки (Педагогическа правоспособност) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Математика1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика (Математика) 1


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Педагогически съветник Образование Висше / Педагогика (Педагогическа правоспособност) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Педагогика (Природни науки) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Образование Висше / Педагогика (Техника и технологии) 1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Филология (Българска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Руска филология - магистър)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- НЕ) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Образование Висше / Философия 1


Сметосъбирач Образование Начално 5


Общ работник Образование Начално,Основно 1


Общ работник Образование Основно 1


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно 10


Помощник-готвач Образование Основно (помощник готвач) 5


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално 1


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално 5


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално2


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Анкетьор Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 4


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Продавач-консултант Образование Средно 1


СервитьорОбразование Средно 2


Работник, кухня Образование Средно 2


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно 3


Рецепционист, хотелОбразование Средно 10


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 2


ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник), Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ), Средно (Монтьор ССМ) 1


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство 1


Работник, поддръжка на пътища Образование Средно / Строителство 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория) 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Камериер/камериерка, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 8


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 8


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Работник, товаро-разтоварна дейност Образование Средно,Основно 1


Образователен медиатор Образование Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на пластмасаОбразование Средно,Основно 2


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно 1


Шофьор, автокран Образование Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран) 1


Администратор, хотел Образование Средно,Средно1


Барман Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Готвач Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 2


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиОбразование Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 20


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика) 1


Машинен оператор, пералня/перачница Образование Основно 3


Работник, кухня Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Гладач Образование Основно3


Градинар, сезонен Образование Основно 5


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 2


Готвач Образование Професионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Образование Средно 2


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Образование Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+