Свободни работни места в Добрич на 23 юни

Свободни работни места в Добрич на 23 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант 9


Работник, кухня 7


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика (Математика) 1


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVОбразование Висше / Педагогика (НУП)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) 2


Учител, ресурсен Образование Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет) 1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЕЛ,  АЕ) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Руска филология - магистър)1


СметосъбирачОбразование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно) Образование Начално,Основно 2


Общ работникОбразование Начално,Основно 1


Общ работникОбразование Начално,Основно 9


Работник, кухня Образование Основно 2


Камериер/камериерка Образование Основно 12


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно 10


Камериер/камериерка Образование Основно 4


Общ работник Образование Основно 1


Помощник-готвач Образование Основно (помощник готвач) 5


Общ работник Образование Основно,Без образование 4


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно,Начално 1


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно, Начално 10


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно,Начално 2


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално 5


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 6


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


АнкетьорОбразование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно 2


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Работник, кухня Образование Основно,Средно 2


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Готвач Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 2


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии3


Управител, ресторант Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше 1


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Рецепционист, хотелОбразование Средно 10


Обслужващ, магазинОбразование Средно 2


СервитьорОбразование Средно 2


СервитьорОбразование Средно 5


Продавач-консултант Образование Средно 1


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Рецепционист, хотелСредно 6


Машинен оператор, хлебни изделияОбразование Средно 3


Иконом Образование Средно 4


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Пиколо Образование Средно 2


Пиколо Образование Средно 15


Продавач-консултант Образование Средно 2


Хост (хостеса) Образование Средно 5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 2


ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ) 1


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 21


Отговорник, търговска зала Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 6


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно 5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 19


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Камериер/камериерка, хотел ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 8


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии 1


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач) 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Сладкар Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР) 2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Работник, кухня Образование Средно,Начално,Основно 1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 3


Помощник-готвач Образование Средно,Основно 9


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 8


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно 1


Главен камериер/камериерка, хотелОбразование Средно,Основно 5


Машинен оператор, производство на пластмаса Образование Средно,Основно 2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 2


Шофьор, автокран Образование Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран) 1


Администратор, хотел Образование Средно 1


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) 15


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 20


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование 1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика) 1


Гладач Образование Основно 3


Помощник-готвач Образование Основно 2


Работник, кухня Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Градинар, сезонен Образование Основно 5


Машинен оператор, пералня/перачница Образование Основно 3


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 2


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Готвач Професионална квалификация (Готвач), Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Образование Средно 2


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Образование Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+