Свободни работни места в Добрич на 31 май

Свободни работни места в Добрич на 31 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник в ресторант 11


Работник, кухня  12


Мияч, съдове (ръчно)Без образование,Начално  14


Лекар, Образование Висше / Медицина  6


Медицинска сестра,Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант, Образование Висше / Медицина,Висше  1


Учител, детска градина  Висше / Педагогика   2


Психолог, Образование Висше / Психология   1


Социален работник, Образование Висше / Социални дейности 1


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 1


Сметосъбирач, Образо вание Начално 5


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 2


Общ работник,Образование Начално,Основно  11


Работник, животновъд, Образование Начално,Основно,Средно5


Камериер/камериерка, Образование Основно  17


Работник, кухня, Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно 1


Камериер/камериерка, Образование Основно 14


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 10


Пазач, невъоръжена охрана,Образование Основно  1


Изпълнител, Образование  Основно 1


Сезонен работник, горското стопанство, Образование  Основно  10


Помощник-готвач, Образование  Основно  3


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно 5


Общ работник, Образование Основно,Без образование 4


Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно,Начално  2


Чистач/ Хигиенист, Образование Основно,Начално 8


Мияч, съдове (ръчно), Образование  Основно,Начално  12


Общ работник, промишленосттаОсновно,Начално2


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование Основно,Начално,Без образование 2


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 1


Работник, кухня, Образование Основно,Средно 2


Машинен оператор, агрегат, Образование Основно,Средно 5


Зидар, сгради (конструкции), Образование Основно,Средно 5


Общ работник, строителство на сгради, Образование Основно,Средно 5


Кофражист,Образование Основно,Средно 5


Арматурист, Образование Основно,Средно 5


Работник, кухняОсновно,Средно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Работник, производство на плочи, Образование Основно,Средно 1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование Основно,Средно  5


Барман,Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 1


Готвач, Образование Основно,Средно / Хранителни технологии  3


Помощник-сладкар, Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Управител, ресторант, Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше 1


Рецепционист, хотел, Образование  Средно  Английски, Руски  10


Хост (хостеса), Образование Средно  5


Администратор, хотел, Образование  Средно  Английски  2


Иконом, Образование Средно 4


Продавач-консултант, Образование Средно 2


Спасител, плаж,Образование  Средно 2


Рецепционист, хотел, Образование Средно Английски 10


Управител, бар,Образование  Средно 1


Шофьор, куриерСредно1


Продавач-консултантСредно1


Обслужващ работник, промишлено производствоСредно1


СервитьорСредноАнглийски5


Обслужващ, магазин Средно 2


Сервитьор , Образование Средно2


Водач, селскостопански машини,Образование Средно 1


Пиколо, Образование Средно 2


Машинен оператор, запечатване, Образование Средно 3


Монтажник, изделия от метал, Образование Средно 1


Машинен оператор, Образование Средно 1


Пиколо, Образование Средно 15


Отговорник, търговска зала, Образование Средно 5


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделия, Образование Средно 3


Готвач, Образование Средно (Готвач) 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тонаСредно (шофьор "СЕ" категория)1


Птицевъд, Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Техник, електрически машини и апарати"Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и автоматика"1


Шлосер, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, автобус, Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 25


Отговорник, търговска зала, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 6


Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач,Образование  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)8


Помощник-готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно Английски 5


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 23


Помощник-готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Работник, кухняСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски4


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Главен готвачСредно / Хранителни технологии1


Главен готвачСредно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


ГотвачСредно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


ГотвачСредно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


ГотвачСредно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


СладкарСредно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)2


ГотвачСредно / Хранителни технологии,Средно1


Работник, кухняСредно / Хранителни технологии,Средно1


Работник, кухняСредно,Начално,Основно1


Камериер/камериеркаСредно,Основно10


Помощник-готвачСредно,Основно10


Главен камериер/камериерка, хотелСредно,Основно5


Камериер/камериеркаСредно,Основно2


Камериер/камериерка, хотелСредно,Основно6


ОпаковачСредно,Основно4


Камериер/камериеркаСредно,Основно3


Работник, правене на колбасиСредно,Основно2


ЖивотновъдСредно,Основно2


Камериер/камериеркаСредно,Средно5


Оператор, въвеждане на данни, Образование ,Средно / Други неопределени специалности1


Домакин, Образование Средно,Средно / Икономически науки1


Администратор, хотел, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски1


Барман, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Готвач, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Барман, Образование,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор, Образование ,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)Английски 10


СервитьорСредно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)2


СервитьорСредно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


ГотвачСредно,Средно / Хранителни технологии2


ГотвачСредно,Средно / Хранителни технологии20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиСредно,Средно / Хранителни технологии1


ГотвачСредно,Средно / Хранителни технологии (готвач)2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+