Язовирите са с ниска оценка на риска и малки завирени обеми

Язовирите са с ниска оценка на риска и малки завирени обеми
Това констатира проверка на комисия, назначена със заповед на областния управител Галин Господинов


Ниска оценка на риска установи при извършената пролетна проверка на състоянието на язовирите, реките и деретата и пътните съоръжения на територията на област Добрич Комисия, назначена със заповед на областния управител Галин Господинов. В комисията, председателствана от заместник областния управител Тихомир Чобанов бяха включени представители на басейнови дирекции "Черно море" и "Дунавски район", представители на общинските администрации в областта, на Областно пътно управление, РД "Пожарна безопасност и защита на населението" и Главна дирекция "Язовирни стени и съоръженията към тях". В изготвения от Комисията доклад се посочва, че язовирите в областта са с малки завирени обеми.


Огледът на деретата и реките в областта е показал, че на места има прораснала растителност и Комисията е направила предписания за почистване и продълбочаване в нужните участъци. Основните изводи са, че извън населените места има необходимост от почистване на прораснала растителност. В доклада се посочва още, че има изготвени и депозирани проекти от общините в областта за корекции на дерета и речни корита, но все още не е осигурено финансиране за реализацията им. 


По отношение на съоръженията от републиканската пътна мрежа Комисията е  направила превантивни предписания до Областно пътно управление Добрич за извършване на текущи огледи на пътните съоръжения и периодично да се извършва почистването им, както и на подходите към тях от растителност и попаднали в отворите материали, за да могат да провеждат водно течение при възникване на ситуация.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+