Почти 5 лв за кубик да стане цената на водата в Добрич предлага "ВиК" пред КЕВР

Почти 5 лв за кубик да стане цената на водата в Добрич предлага "ВиК" пред КЕВР
Предложение за изменение на цените на ВиК услугите ще внесе „В и К Добрич“ АД в КЕВР, съобщават на сайта си от дружеството


В съобщението се посочва, че на основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД  ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.


Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022 – 2026 г.


Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:


Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.


Доставяне на вода на потребителите


Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 3.468 3.457 3.587 3.691 3.808


Отвеждане на отпадъчни води


Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.168 0.184 0.196 0.213 0.234


Пречистване на отпадъчни води


Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители


лв./куб.м 0.479 0.499 0.550 0.609 0.684


Промишлени и други стопански потребители


степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.648 0.672 0.738 0.817 0.918


степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.812 0.844 0.931 1.031 1.157


степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.019 1.068 1.178 1.305 1.465 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+