Свободни работни места в Добрич на 13 май

Свободни работни места в Добрич на 13 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Мияч, съдове (ръчно) Без образование,Начално 9


Изпълнителен секретар, офис , Образование Висше Английски 1


Лекар, Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра,Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант,Образование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, детска градина,Образование Висше / Педагогика 2


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 3


Общ работник,Образование Начално 2


Сметосъбирач,Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 2


Общ работник,Образование Начално,Основно 12


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 3


Работник, животновъд,Образование Начално,Основно,Средно 5


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 2


Общ работник,Образование Основно 3


Помощник-готвач,Образование Основно 3


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 18


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 10


Общ работник, промишлеността,Образование Основно,Начално 2


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно,Начално 15


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно,Начално 8


Зареждач, материали и полуфабрикати,Образование Основно,Начално,Без образование 2


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,Образование Основно,Средно 5


Анкетьор,Образование Основно,Средно Немски, Английски, Френски 7


Машинен оператор, агрегат,Образование Основно,Средно 5


Сервитьор,Образование Основно,Средно Английски 3


Оператор, производство на акумулаториОсновно,Средно20


Работник, кухня,Образование  Основно,Средно 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 1


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Зидар, сгради (конструкции),Образование Основно,Средно 5


Гладач, преса (ръчно),Образование Основно,Средно 3


Арматурист,Образование Основно,Средно 5


Кофражист,Образование  Основно,Средно 5


Помощник-готвач,Обарзование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 2


Работник, почистване на плувни басейни,Образование Основно,Средно 5


Общ работник, строителство на сгради,Образование Основно,Средно  5


Готвач,Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Помощник-сладкар,Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Рецепционист, хотел,Образование Професионален колеж,Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше / Туризъм,ВисшеАнглийски, Румънски 1


Машинен оператор, хлебни изделия, Образование Средно 3


Обслужващ работник, промишлено производство,Образование Средно 2


Управител, бар,Образование Средно 1


Шофьор, товарен автомобил,Образование Средно 1


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Барман,Образование Средно 5


Книговезец,Образование Средно 1


Пиколо,Образование Средно 15


Шофьор, куриер,Образование Средно 1


Машинен оператор, запечатване,Образование Средно 3


Монтажник, изделия от метал,Образование Средно 1


Рецепционист,Образование Средно Английски 5


Отговорник, търговска зала,Образование Средно 5


Пиколо,Образовнаие Средно 2


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 2


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 1


Хост (хостеса),Образование Средно 5


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски, Руски 10


Шофьор, лек автомобил до 9 места,Образование Средно 1


Спасител, плаж,Образование Средно 2


Общ работник, промишлеността,Образование Средно 1


Специалист, технически контрол,Образование Средно 1


Образователен медиатор,Образовнаие Средно 1


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски 10


Машинен оператор, Образование Средно 1


Аниматор,Образование Средно Руски, Английски 1


Иконом,Образование Средно 4


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Помощник-готвач,Образование Средно (помощник готвач) 4


Птицевъд,Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер,Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Автомонтьор,Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор),Основно (автомонтьор )1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 16


Помощник-готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно Английски 5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 25


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно Английски 4


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Главен готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач)1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5


Помощник-готвач,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 5


Опаковач,Образование Средно,Основно 5


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 7


Камериер/камериерка,Образование Средно,Основно 3


Кофражист, бетонни отливки ,Образование Средно,Основно 3


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно  6


Помощник-готвач ,Образование Средно,Основно 10


Животновъд,Образование Средно,Основно 2


Камериер/камериерка,Образование Средно,Средно 5


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Домакин,Образование Средно,Средно / Икономически науки 1


Администратор, хотел,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 1


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Барман,Образование Средно, / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор,Образование Средно, / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор) 2


Готвач,Образование Средно,Средно / Хранителни технологии 20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти,Образование Средно,/ Хранителни технологии 1


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+