Свободни работни места в Добрич на 4 май

Свободни работни места в Добрич на 4 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Изпълнителен секретар, офис, образование - Висше          1


Медицинска сестра, образование - Висше / Здравни грижи         1


Лекар, образование - Висше / Медицина         6


Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика         2


Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм         3


Общ работник, образование - Начално         2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално         3


Работник, озеленяване, образование - Начално         15


Общ работник, образование - Начално         1


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно         2


Общ работник, образование - Начално,Основно         12


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно         3


Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно         5


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно         3


Общ работник, образование - Основно         3


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно         2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно         10


Помощник-готвач, образование - Основно         3


Камериер/камериерка, образование - Основно         18


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално         2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално         8


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално         15


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование         2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно         10


Работник, почистване на плувни басейни, образование - Основно,Средно         6


Анкетьор, образование - Основно,Средно         7


Работник, кухня, образование - Основно,Средно         3


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно         10


Сервитьор, образование - Основно,Средно         3


Гладач, преса (ръчно), образование - Основно,Средно         3


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно         5


Кофражист, образование - Основно,Средно         5


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно         5


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно         5


Арматурист, образование - Основно,Средно         5


Оператор, производство на акумулатори, образование - Основно,Средно         20


Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно         5


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно         4


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         3


Помощник-сладкар, образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Рецепционист, хотел, образование - Професионален колеж,Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше / Туризъм,Висше         1


Специалист, технически контрол, образование - Средно         1


Пиколо, образование - Средно         15


Барман, образование - Средно         5


Книговезец, образование - Средно         1


Рецепционист, хотел, образование - Средно         10


Рецепционист, образование - Средно         5


Администратор, хотел, образование - Средно         5


Управител, бар, образование - Средно         1


Монтажник, дограма, образование - Средно         3


Продавач-консултант, образование - Средно         1


Рецепционист, хотел, образование - Средно         10


Шофьор, товарен автомобил, образование - Средно         1


Спасител, плаж, образование - Средно         2


Иконом, образование - Средно         4


Пиколо, образование - Средно         2


Хост (хостеса), образование - Средно         5


Администратор, хотел, образование - Средно         2


Аниматор, образование - Средно         1


Администратор, хотел, образование - Средно         1


Шофьор, куриер, образование - Средно         1


Отговорник, търговска зала, образование - Средно         5


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно         2


Заварчик, образование - Средно (заварчик),Основно (Заварчик)         3


Огняр, образование - Средно (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ)         1


Помощник-готвач, образование - Средно (помощник готвач)         4


Библиотекар, образование - "Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"         1


Библиотекар, образование - "Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"         1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         1


Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор),Основно (автомонтьор)         1


Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги         1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         16


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно         2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно         5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно         25


Сервитьор, образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно         4


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         20


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач)         1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно         5


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно         1


Помощник-готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         5


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно         3


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно         5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно         7


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно         10


Животновъд, образование - Средно,Основно         2


Кофражист, бетонни отливки, образование - Средно,Основно         3


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности         1


Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки         1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)         15


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         1


Филиал Балчик


Готвач         1


Работник, озеленяване, образование - Без образование         5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално         3


Камериер/камериерка, образование - Основно         4


Помощник, кухня (без домашен), образование - Основно         2


Помощник-готвач, образование - Основно         1


Готвач, образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         1


Помощник-готвач, образование - Средно         2


Обслужващ, магазин, образование - Средно         3


Администратор, хотел, образование - Средно         1


Готвач, образование - Средно         4


Сервитьор, образование -Средно         3


Сервитьор, образование - Средно         1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, образование - Основно,Начално         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+