Свободни работни места в Добрич на 26 април

Свободни работни места в Добрич на 26 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, озеленяване  1


Работник, кухня, Образование Без образование,Основно   2


Медицинска сестра, Образование Висше / Медицина (медицинска сестра)  2


Рентгенов лаборант,Образование Висше / Медицина,Висше  1


Учител, детска градина, Образование Висше / Педагогика  2


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 3


Фармацевт магистър, Образование Висше / Фармация 2


Общ работник, Образование Начално 1


Общ работник, Образование Начално 1


Работник, озеленяване, Образование Начално  15


Мияч, съдове (ръчно), Образование Начално  2


Работник, кухня, Образование Начално  5


Общ работник,Образование Начално,Основно  12


Мияч, съдове (ръчно), Образование Начално,Основно  2


Мияч, съдове (ръчно), Образовнаие Начално,Основно  3


Общ работник, Образование Начално,Основно 5


Камериер/камериерка,Образование Начално,Основно 2


Работник, животновъд, Образование Начално,Основно,Средно 5


Работник, кухня,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 5


Помощник-готвач,Образование Основно 3


Общ работник,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 19


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 10


Общ работник, Образование Основно 4


Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно 6


Сладкар, Образование Основно 2


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 10


Общ работник, Образование Основно 2


Чистач/ Хигиенист, Образование Основно,Начално 9


Мияч, съдове (ръчно, Образование )Основно,Начално 3


Общ работник, промишлеността, Образование Основно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование Основно,Начално,Без образование 2


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,Образование Основно,Средно 5


Кофражист,Образование Основно,Средно 5


Гладач, преса (ръчно), Образование Основно,Средно 3


Анкетьор, Образование Основно,СредноНемски, Английски, Френски 7


Сервитьор, Образование Основно,СредноАнглийски 3


Зидар, сгради (конструкции), Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, Образование Основно,Средно 10


Машинен оператор, агрегат,Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 2


Работник, строителството,Образование Основно,Средно 1


Арматурист,Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Общ работник, строителство на сгради,Образование Основно,Средно 5


Готвач,Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Помощник-сладкар,Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Помощник-фармацевт, Образование Полувисше / Фармация 2


Рецепционист, хотел,Образование Професионален колеж,Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше / Туризъм,ВисшеАнглийски, Румънски 1


Рецепционист, хотел,Образование СредноАнглийски, Руски 10


КниговезецСредно1


Специалист, технически контролСредно1


ПиколоСредно2


АниматорСредноРуски, Английски1


Администратор, хотелСредноАнглийски2


Хост (хостеса),Образование Средно 5


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски 10


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 1


Монтажник, дограма,Образование Средно 2


Управител, бар,Образование Средно 1


Помощник-готвач,Образование Средно 5


Обслужващ работник, промишлено производство,Образование Средно 2


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Шофьор, куриер,Образование Средно 1


Машинист, еднокофов багер,Образование Средно 1


Отговорник, търговска зала,Образование Средно 5


Завеждащ, административна служба,Образование Средно 1


Спасител, плаж,Образование Средно 2


Иконом,Образование Средно 4


Заварчик,Образование Средно (заварчик),Основно (заварчик) 2


Помощник-готвач,Образование Средно (помощник готвач) 3


Помощник-готвач,Образование Средно (помощник готвач) 17


Библиотекар",Образование Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"1


Библиотекар, Образование Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"1


Птицевъд,Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство  2


Диспечер, транспортни средства,Образование Средно / Други неопределени специалности 1


Шлосер,Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Автомонтьор,Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор),Основно (автомонтьор) 1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Образование Средно / Транспортни услуги 1


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 7


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 5


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 14


Готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 17


Помощник-готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно Английски 5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),СредноАнглийски4


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 25


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Администратор, хотел,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноНемски, Английски1


Барман,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски8


Главен готвач,Образовнаие Средно / Хранителни технологии (готвач)1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 7


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач) 1


Помощник-готвач,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 5


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 3


Сладкар,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 2


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 2


Барман,Образование Средно,Основно 4


Птицевъд,Образование Средно,Основно 3


Опаковач,Образование Средно,Основно 3


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 7


Камериер/камериерка,Образование Средно,Основно 3


Работник, поддръжка,Образовнаие Средно,Основно 1


Животновъд,Образование Средно,Основно 2


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 5


Сервитьор,Образование Средно,Основно 5


Помощник-готвач,Образование Средно,Основно 10


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)Английски 2


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 2


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Домакин,Образовнаие Средно,Средно / Икономически науки1


Тапицер,Образовнаие Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 5


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Пиколо,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Помощник-готвач,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 14


Сервитьор,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски 10


Администратор, хотел,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски 1


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 5


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор) 2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти,Образование Средно/ Хранителни технологии 1


Готвач,Образование Средно,Средно / Хранителни технологии 20


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+