Свободни работни места в Добрич на 12 април

Свободни работни места в Добрич на 12 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:


ДБТ - Добрич


Работник, озеленяване 1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование Без образование 2


Изпълнителен секретар, офис, Образование Висше Английски 1


Специалист, поддръжка, Образование Висше 1


Медицинска сестра, Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант, Образование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, детска градина, Образование Висше / Педагогика 2


Отговорник, търговска зала, Образование Висше / Туризъм 6


Фармацевт магистър, Образование Висше / Фармация 2


Общ работник, Образование Начално 1


Работник, кухня, Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно), Образование Начално,Основно 5


Общ работник, Образовнаие Начално,Основно 5


Камериер/камериерка, Образование Начално,Основно 3


Общ работник, Образование Начално,Основно 14


Работник, кухня, Образование Основно 3


Камериер/камериерка, Образование Основно 3


Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно 10


Камериер/камериерка, Образование Основно 20


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно 2


Помощник-готвач, Образование Основно 3


Камериер/камериерка, Образование Основно 5


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно,Начално 5


Работник, животновъд, Образование Основно,Начално 2


Чистач/ Хигиенист, Образование Основно,Начално 10


Арматурист, Образование Основно,Средно 5


Оператор, производство на акумулатори, Образование Основно, Средно 20


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Работник, строителството, Образование Основно,Средно 1


Гладач, преса (ръчно), Образование Основно,Средно 2


Зидар, сгради (конструкции), Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 2


Общ работник, строителство на сгради, Образование Основно,Средно 5


Кофражист, Образование Основно,Средно 5


Готвач, Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Помощник-сладкар, Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Помощник-фармацевт, Образование Полувисше / Фармация 2


Рецепционист, хотел, Образование Професионален колеж,Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше / Туризъм,ВисшеАнглийски, Румънски1


Помощник-готвач, Образование Средно 5


Пиколо, Образование Средно 2


Администратор, хотел, Образование Средно Английски 1


Спасител, плаж, Образование Средно 2


Отговорник, търговска зала, Образование Средно 5


Рецепционист, хотел, Образование Средно Английски 10


Хост (хостеса), Образование Средно 5


Администратор, хотел, Образование Средно Английски 2


Аниматор, Образовнаие Средно 1


Рецепционист, хотел, Образование Средно Английски, Руски 10


Шофьор, куриер, Образование Средно 1


Иконом, Образование Средно 5


Управител, бар, Образование Средно 1


Машинист, еднокофов багер, Образование Средно 1


Автомонтьор, Образование Средно 1


Сервизен техник, Образование Средно 1


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Специалист, технически контрол, Образование Средно 1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование Средно 2


Заварчик, Образование Средно (заварчик),Основно (заварчик) 2


Птицевъд, Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Диспечер, транспортни средства, Образование Средно / Други неопределени специалности 1


Шлосер, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Дърводелец, мебелист, Образование Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (дърводелец)1


Технически ръководител, строителство, Образовнаие Средно / Строителство (Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителен инженер) 1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 4


Касиер, Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 14


Касиер, Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 5


Касиер, Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 7


Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 20


Помощник-готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно Английски 5


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 25


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 1


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 5


Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно Английски 10


Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 1


Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5


Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач) 1


Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 3


Помощник-готвач, Образование Средно,Основно 10


Животновъд, Образование Средно,Основно 2


Птицевъд, Образование Средно,Основно 3


Сервитьор, Образование Средно,Основно 5


Опаковач, Образование Средно,Основно 3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Основно 5


Общ работник, Образование Средно,Основно 1


Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, Образование Средно,Основно 2


Машинен оператор, производство на мебели, Образование Средно,Основно 3


Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Основно 10


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)Английски2


Оператор, въвеждане на данни, Образовнаие Средно,Средно / Други неопределени специалности 2


Оператор, въвеждане на данни, Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Домакин, Образование Средно,Средно / Икономически науки 1


Тапицер, Образование Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 5


Монтажник, Образование Средно,Средно / Строителство 3


Сервитьор, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 10


Администратор, хотел, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски 1


Барман, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 10


Барман, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор) 2


Готвач, Образование Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач) 20


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+