Свободни работни места в Добрич на 7 април

Свободни работни места в Добрич на 7 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, озеленяване 1


Зареждач, материали и полуфабрикатиБез образование 2


Изпълнителен секретар, офис,Образование Висше Английски 1


Специалист, поддръжка, Образование Висше 1


Медицинска сестра, Образование Висше / Медицина (медицинска сестра )2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)Руски 1


Фармацевт магистър, Образование Висше / Фармация 2


Общ работник, Образование Начално 1


Работник, кухня, Образование Начално 5


Камериер/камериерка, Образование Начално,Основно 3


Общ работник, Образование Начално,Основно 5


Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно 10


Сезонен работник, горското стопанство, Образование Основно 1


Камериер/камериерка, Образование Основно 5


Работник, животновъд, Образование Основно,Начално 2


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно,Начално 5


Оператор, производство на акумулатори, Образование Основно,Средно 20


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Работник, строителството, Образование Основно,Средно 1


Гладач, преса (ръчно), Образование Основно,Средно 2


Общ работник, строителство на сгради, Образование Основно,Средно 5


Кофражист, Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 2


Арматурист, Образование Основно,Средно 5


Зидар, сгради (конструкции), Образовнаие Основно,Средно 5


Спасител, басейн, Образование Основно,Средно (спасител/правоспособност) 1


Помощник-фармацевт, Образование Полувисше / Фармация 2


Автомонтьор, Образование Средно 1


Машинист, еднокофов багер, Образование Средно 1


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование Средно 2


Помощник-готвач, Образование Средно 5


Сервизен техник, Образовнаие Средно 1


Барман, Образовнаие Средно Английски 2


Рецепционист, хотел, Образование Средно Английски, Руски 10


Чистач/ Хигиенист, Образование Средно 1


Шофьор, куриер, Образование Средно 1


Продавач-консултант, Образовнаие Средно 1


Заварчик, Образование Средно (заварчик),Основно (заварчик) 2


Птицевъд, Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Диспечер, транспортни средства, Образование Средно / Други неопределени специалности1


Шлосер, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Дърводелец, мебелист, Образование Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (дърводелец)1


Технически ръководител, строителство, Образование Средно / Строителство (Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителен инженер)1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование Средно  4


Касиер, Образование  Английски 5


Касиер, Образование Средно  Английски 15


Касиер, Образование Средно  Английски 7


Барман, Образование Средно  1


Сервитьор, Образование Средно  5


Сервитьор, Образование Средно 1


Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно  7


Барман, Образование Средно  Английски  10


Сервитьор, Образование Средно 20


Готвач, Образование Средно 5


Готвач, Образование Средно 4


Сервитьор, Образование Средно,Основно 5


Птицевъд, Образование Средно,Основно 3


Животновъд, Образование Средно,Основно 2


Общ работник, Образование Средно,Основно 1


Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, Образование Средно,Основно 2


Машинен оператор, производство на мебели, Образование Средно,Основно 3


Опаковач, Образование Средно,Основно 3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Професионален колеж  Английски 2


Оператор, въвеждане на данни, Образование Средно 2


Оператор, въвеждане на данни, Образование Средно 1


Тапицер, Образование Средно 5


Монтажник, Образование Средно 3


Сервитьор, Образование Средно  Полски, Английски 2


Сервитьор, Образование Средно Английски 10


Барман, Образование Средно 10


Барман, Образование Средно Английски 6


Сервитьор, Образование Средно 2


Готвач, Образование Средно 20


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+