Ново значимо дарение получи Регионалната библиотека в Добрич

Ново значимо дарение получи Регионалната библиотека в Добрич
Обемното дарение е от Центъра за книгата на Нов български университет и Институт за изследване на близкото минало (ИИБМ) към департамент „История“, което включва заглавия от научно-изследователската и документална поредица „минало несвършено“, издавани от ИИБМ през последните 15 години.

Изданията от поредицата са посветени на разнообразни аспекти от най-близката и съвременна история на България през периода 1944-1989 г. Тя включва задълбочени изследвания на властовите структури на БКП, държавната икономика, Държавна сигурност, проследяват се важни социални процеси като колективизацията в българското село, „Възродителния процес“ и политиките към етническите малцинства.


Анализират се образованието, културния сектор, синдикатите, дисидентските и интелектуални движения, както и много други значими явления от времето на НРБ в литературата, науката и ежедневието на обикновените граждани. Важна част от поредицата са серия от сборници „Това е моето минало“ (в четири тома), в които са включени уникални лични спомени, оригинални документи и други свидетелства от периода. 


Билиотечните дейци изказват на своята страница в социалните мрежи благодарност за дарителския жест и увереност, че изданията ще допаднат на нашите любознателни читатели, които имат интерес към изучаването на българската история и обществените процеси в България от втората половина на XX век.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+