Агенцията по заетостта консултира близо 1300 украински граждани за седмица

Агенцията по заетостта консултира близо 1300 украински граждани за седмица
В рамките на седмица близо 1300 украински граждани са консултирани от Агенцията по заетостта.

976 от тях, настанени в различни обекти в страната, са били посетени на място от специално създадените за целта мобилни екипи, съобщават от Агенцията. Над 300 пък са потърсили информация за работа в бюрата по труда в страната. В териториалния обхват на регионалните служби по заетостта София, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, Благоевград и Хасково експертите от бюрата по труда са провели консултации на място и 94 срещи на мобилните екипи с интересуващи се от работа граждани на Украйна.


Украинските граждани са били запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Голяма част от тях обаче все още се ориентират в избора си на статут за пребиваване. Екипите на Агенцията по заетостта предоставят поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа. Двете страни са разменили контакти с цел търсене на съдействие и подпомагане при необходимост от страна на бюрата по труда. На много места, за попълване на онлайн анкетите, на разположение са предоставени и лаптопи.Информацията, получена от анкетите сочи, че 65% от украинските граждани са с висше образование, а 32% - със средно. Най-често те притежават професия в сферата на туризма и търговията. Много от въпросите на консултациите са били свързани с възможностите децата да посещават детска градина и училище. Споделена е била и нуждата от преподаватели по български език. Обобщената информация и резултати от получените анкети могат да бъдат намерени на сайта на АЗ, в раздел „Възможности за работа на украински граждани”.


До момента 208 работодатели са потърсили услугите на Агенция по заетостта, за да обявят 1378 свободни работни места, в това число и за украински граждани – най-много в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационната и компютърната техника, машинно инженерство, туризъм и др. Над 60% от представителите на бизнеса заявяват, че са готови да осигурят постоянна заетост на наетите лица. Анкетите за пристигащите от Украйна и работодателите, както и резултатите от тях, са качени на сайта на АЗ, в раздел „Възможности за работа на украински граждани”. Там се публикува своевременно и информация за всички услуги, които Агенция по заетостта предоставя на украинските граждани.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+