Изложба, посветена на Печо Господинов, представят в Регионалната библиотека в Добрич

Изложба, посветена на Печо Господинов, представят в Регионалната библиотека в Добрич
Изложбата включва библиотечни документи, книги, публикации във вестници и други.

По повод 120 г. от рождението на Петър (Печо) Господинов, журналист и писател, дипломат, добруджански деец (1902 – 1945), библиотеката организира изложба на библиотечни документи – десет от книгите на Печо Господинов, негови публикации във в. „Стефан Караджа“, орган на добруджанските младежки организации „Стефан Караджа“ в България, публикации за него от Йордан Дачев, Любен Бешков, Велико Лечев, Драгни Драгнев. Документи от архива на Сбирка „Дора Габе“ свидетелстват за кореспондинция между него и Дора Габе, с която той и семейството му са свързани в трайно приятелство поради общата им любов към поробена Добруджа. Това приятелство продължава до ранната му смърт през 1945 година. Писмата са писани в периода 1928 – 1945 г., относно отпечатването на нейни творби във в. „Добруджа“, беседи за българската поезия, за баща ѝ Петър Габе, по повод коледни и новогодишни празници и др.


Изложбата може да бъде разгледана от 4 до 31 март 2022 г.


С почит към именития родолюбец Печо Господинов, обогатяваме нашата Дигитална библиотека https://libdobrich.bg/info.php?id=260 с пълнотекстово съдържание на книги на писателя, издавани през 1932 - 1943 г., а също така и негови публикации във в. „Добруджа“ (София) от 1933 – 1935 г., на който той е главен редактор през този период.


„Печо Господинов е духовно богата, романтично извисена личност, обрекла целия си кратък живот (той умира на 42 години), литературното си и обществено дело на свободата на Добруджа ...“  Йордан Дачев  „Премълчани имена“


Роден е в град Добрич на 5 март  1902 година.  Гимназиалното си образование получава във Варна. Следва право в Париж, но не завършва и продължава обучението си в Свободния университет в София, а по-късно и в Правния факултет в град Фрибург (Швейцария). През годините 1929 - 1941 е дипломат в българската легация в Берн, Швейцария, а по-късно и в Лондон.  


Печо Господинов е автор на 12  книги и няколко брошури. Сред тях са „Посоки и цели“ /1933 г./, „Ние, младите“ /1934 г./, „Далечно ехо“ /1941 г./, „Добруджански образи“ /1942 г./, „Добруджанско движение“ /1943 г./, „Освободена Добруджа“ /1942 г./, „Добруджа в българската литература“/1943 г./. Публикувал е стотици статии, репортажи и есета в периодичния печат. Сътрудник на списания и вестници във Варна и София, между които „Листопад“, “Обществена мисъл“, „Отец Паисий“, „Българска мисия“ и др., на вестниците  „Свят“, „Знаме“, „Изток“, „Литературенглас“, „Варненски новини“, „Слово“ и др. Дългогодишен редактор на съюзния орган вестник „Добруджа”, който заема специално място в обществено-журналистическата му дейност. Теченията на вестника през годините отразяват дейността на Съюз Добруджа и историята на добруджанското национално движение, на което Печо Господинов се посвещава.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+