Днес е Европейският ден за защита на личните данни

Днес е Европейският ден за защита на личните данни
Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни в ЕвропаНа 28 януари се отбелязва Европейския ден за защита на личните данни. Този ден е вписан в календара от 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа и на Европейската комисия и чества годишнината от приемането на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни („Конвенция 108“). Това е начало на международното законодателство в областта на защита на личните данни в Европа.


Европейският ден за защита на личните данни цели повишаване на информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики, свързани с обработването и защитата на личните данни, напомня  https://aktivnipotrebiteli.bg


 „Личните ни данни се обработват всяка секунда – докато гледаме телевизия, сърфираме в Интернет, на работа, докато купуваме стоки или услуги, пътуваме или браузваме на смартфоните. Потребитебителите често не са запознати с рисковете, свързани със защитата на личните им данни и с техните права в това отношение.  Те рядко знаят какво могат да направят, акоправата им са били нарушени или към кого да се обърнат да ги защити,“ казва Богомил Николов, Изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители.


През декември 2018 Асоциация Активни потребители, в партньорство с френската организация L’UFC-Que Choisir, създадоха иновативна онлайн игра, която показва колко лесно личните ни данни могат да бъдат откраднати онлайн и как можем да се предпазим от това. Играта предоставя полезни съвети, които помагат на потребителите да взат правилни решения при предоставяне на личните си данни. Колко е важно да изберете силна парола, да използвате мениджър за пароли, да настройте поверителността на профилите в социалните мрежи, да не отваряте съмнителна поща, да използвате защитена Wi-Fi мрежа, и как ефективно да упражнявате вашите права.


Играта е напълно безплатна и достъпна за всички на tvoitedanni.eu


Още информация за Конвенция№108 


 На 28 януари 1981 година европейските държави, които споделят формулираните от Съвета на Европейския съюз основни принципи за защита на човешките права, получават възможност да се присъединят към Конвенция № 108 на Европейския съвет за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 


 Конвенция 108 влиза в сила на 1 октомври 1985 г., подписана от България на 2 юни 1988 г. и ратифицирана със закон на 29 май 2002 г., в сила за България от 1 януари 2003 г. 


 Конвенцията за защита на данните е единственият международен договор в тази област и се актуализира, за да се гарантира, че нейните принципи за защита на данните са все още в съответствие с днешните нужди.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+